محاسبه هزینه چاپ کتاب

مؤلفین گرامی جهت محاسبه هزینه کتاب خود قسمت های مشخص شده را کامل نمائید.
۱ اطلاعات فردی
۲ مشخصات کتاب
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
محاسبه هزینه

در این بخش طبق فرم سمت راست شما می توانید اطلاعات کتاب خود را وارد کنید تا در اسرع وقت هزینه شما محاسبه شود.

لازم هست نکاتی را قبل از تکمیل این فرم به سمع و نظر شما برسانیم.

  • هزینه مطابق با قیمت روز بازار محاسبه می شود در صورت توافق با انتشارات دیانت جهت چاپ کتاب حتماً از ما قیمت جدید را بخواهید.
  • هزینه محاسبه شده با توجه به استفاده از بهترین جنس و همکاری با بهترین چاپخانه ها در مشهد می باشد.
فرآیند چاپ

پس از انعقاد قرارداد جهت چاپ کتاب با انتشارات دیانت، این انتشارات تمام اقدامات لازم را جهت چاپ کتاب و دریافت مجوزهای لازم از وزارت ارشاد انجام خواهد داد.

در صورتی که کتاب شما آماده جهت چاپ باشد فرآیند و زمان تقریبی آماده سازی کتاب تا زمان ترخیص به شرح ذیل است.

  • اموز پیش از اخذ مجوز شامل ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی جلد که بر اساس درخواست مؤلف انجام خواهد شد.
  • بررسی کتاب از سوی ارشاد مشهد جهت اخد مجوز
  • صدور فیپا ( کمتر از یک هفته) که همزمان با اقدامالپت لازم جهت اخذ مجوز از ارشاد مشهد برای فیپا نیز اقدام خواهد شد.
  • پیگیری اموز تولیدات فنی کتاب از قبیل لیتوگرافی، چاپ، صحافی و نظارت بر فرآیند چاپ کتاب