استراتژی های حذف خرابی اضطراری

نویسنده: تری ویرمن

مترجمین:میثم زمانیان، بهزاد غلامزاده، ناصر محمدی جلالی